1. RESTAURERING

Vi restaurerer alt av tradisjonelle vinduer på en effektiv og antikvarisk korrekt måte. Spesialbestilte materialer og utstyr sikrer gode resultater.

2. KOPIERING

I de tilfeller originale vinduer er for dårlige eller man ønsker en tilbakeføring av fasade, så tilbyr vi nytilvirkning basert på originaler. Nye vinduer produseres med stort fokus på materialkvalitet og holdbarhet og lages i heltre kjernefuru med treplugger i forbindelsene.

3. ENERGIEFFEKTIVISERING

Vi er behjelpelig med tiltak som øker U-verdi i eksisterende vinduer. Det være seg innsetting av varevinduer, tettelister og bytting av glass til energiglass.