Tradisjonell speildør nesten ferdig
Tradisjonell speildør nesten ferdig

1. RESTAURERING

Vi restaurerer dører etter samme prinsipp som vinduene.

2. KOPIERING

Som regel ønsker kunder en nylaget dør som er kopiert etter eldre fotografier slik en vegg en gang så ut. På nordlandshus og andre eldre hus er dette som oftest tofløyede speildører.